Åpenhetsloven

ØIE skal etterleve OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Vi gjennomfører aktosmhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. ØIE ønsker å bidra med bærekraftig forvaltning og utvikling i vår virksomhet.

ØIE Gruppen er et konsern med mange selskaper.

ØIE Gruppen AS jobber i hovedsakelig med forvaltning av bolig og næringslokaler. Det består per i dag av 35 selskaper.

ØIE AS jobber hovedsakelig med utvikling av boligprosjekter. Dette innebærer arbeid med ulike leverandører og entreprenører for å realisere byggeprosjekter. Det innebærer noe forvaltning av eiendommer i påvente av senere utvikling

ØIE Gruppen AS og ØIE As har i tråd med åpenhetsloven etablert og utviklet retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer at ØIE Gruppen AS og ØIE AS har:

  • Oppnevnt en ansvarlig ansatt til håndtering av aktsomhetsvurderingen og oppfølging av informasjonskrav. Vedkommende er ansvarlig for å følge opp eventuelle funn.
  • Foretatt kartlegging og aktsomhetsvurderinger.
  • Utformet standardvilkår i våre kontrakter om oppfølging og ivaretakelse av kravene etter åpenhetsloven.
  • Utarbeidet interne retningslinjer for forvaltning av bolig- og næringslokaler.
  • Rutiner for løpende vurdering av nye forretningsforbindelser og og leverandører.

ØIE Gruppen AS og ØIE AS har foretatt aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og andre forretningspartnere. Resultatet av vurderingen er beskrevet i årsrapporten. Der er det opplyst om eventuelle negative konsekvenser og vesentlige risiko for negative konsekvenser.

Ved spørsmål om informasjon etter åpenhetsloven kan det tas kontakt med Kristin Berg på e-post samfunnsansvar@oie.no. Svartiden på informasjonskrav er 3 uker.

Oppdatert 29.03.2023

Scroll to Top