Frogner Sentrum – Næringslokaler

I forbindelse med vårt nybygg prosjekt Frogner Sentrum, så blir det spennende næringslokaler på bakkeplan.

TIPAK bygget

Dette er et eldre bygg som er under rehabilitering. Bygget har noen kontorleietakere. Videre er det gjort avtale med nye leietakere innen servering og konditorvarer.
Det  klargjøres imidlertid ytterligere arealer som følger:

Kombinert kontor og lager der kontordelen utgjør ca. 200 kvm og lagerdel – ca 120 kvm.

Kontorlokaler med utgang til torget som nyrenoveres  –  ca. 100 kvm.

For ytterligere informasjon følg link: Næringseiendom Frogner.

Sentrumsprosjektet

Det utvikles et nytt prosjekt i Frogner sentrum. Prosjektet består av 118 leiligheter og ca. 1800 kvm næringslokaler.

Fremdeles er det flotte lokaler ledig.  Av det som ferdigstilles raskt kan vi tilby:

Handels lokaler på ca. 40, 105, 150 og 175 kvm.

Med overlevering litt frem i tid kan vi overlevere flotte lokaler fra ca. 80 kvm og oppover.

Bygulvstegning

Både eksisterende og kommende planer for Frogner Sentrum i Sørum Kommune

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og muligheter i Frogner Sentrum. pr. mail: post@oie.no eller pr. tlf. 917 47 262

Knut Olderkjær, Real Næringsmegling, mobil: 92247734. epost: knut@real.no
Ole Johnny Paulsen, ØIE Eiendomsutvikling AS, mobil: 92806277. Epost: ojp@oie.no

Scroll to Top