Historie

Entreprenørselskapet ØIE AS (Østlandske Ingeniør og Entreprenørforretning) ble etablert i 1957.
I 1991 ble aksjene i selskapet kjøpt av selskaper kontrollert av SEBY AS og Per Berg. I tillegg fikk noen nøkkelmedarbeidere i ØIE AS mindre aksjeposter.
Etter noen år overtok selskap kontrollert av Per Berg SEBY s aksjer i ØIE AS slik at dette selskapet (ØIE Prosjektutvikling AS) eier 91% av aksjene i ØIE AS.
Ettersom virksomheten vokste i omfang og andel egenregiprosjekter økte, valgte man i 2009 å splitte selskapet i et rent entreprenørselskap (ØIE AS) og et eiendomsselskap (ØIE Eiendomsutvikling AS).
I 2011 ble ØIE AS solgt til JM Norge AS.
ØIE Eiendomsutvikling AS er det mest dominante selskapet i konsernet ØIE Prosjektutvikling AS som pr.idag består av 35 selskaper.