1.1.1b_Personv.selsk.overs.rev2 2022.12.30_publisert