Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger

ØIE AS, org.nr. 919 183 101, er et eiendomsselskap som inngår i et konsern med flere grener. Vi eier, utvikler, erverver og selger eiendom. Vi forvalter en eiendomsmasse på ca. 20 000 msom er eid gjennom flere selskaper.

Vår personvernerklæring er gjeldende for alle selskapene i oversikten på siste side.  ØIE AS anses som behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles og den daglige oppfølgingen av personvernet i disse selskapene. Når du har besøkt vår nettside, fylt ut et av våre kontaktskjemaer eller oppgitt personopplysninger via epost/telefon, vil vi behandle personopplysninger om deg.

ØIE AS, daglig leder Ronny Engebretsen, er behandlingsansvarlig for personopplysningene du oppgir og vi lagrer og behandler personopplysningene i henhold til personopplysningsloven. En personopplysning er alt av informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson.

Personvernkontakt; Elin Krokan.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du som bruker har.

Endringer i personvernerklæringen

Dersom Informasjonen om behandling av personopplysninger blir endret som følge av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, så vil dette medføre endringer i vår personvernerklæring. Du vil alltid finne oppdatert personvernerklæring tilgjengelig på vår hjemmeside.

Grunnlag for databehandlingen

Vår behandling av dine personopplysninger er basert på din henvendelse til oss. Vi behandler henvendelser som sendes inn via kontakt- og/eller søknadsskjema på vår nettside oie.no. Vi behandler dine opplysninger for de formål som henvendelsen gjelder. Vi behandler henvendelser som vi mottar på. post, epost eller telefon. Personopplysningene vi behandler avhenger av type henvendelse. Vanligvis lagrer vi navn, telefonnummer, epost og evt. adresse. Behandlingen skjer på grunnlag av din henvendelse. Vi behandler også personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle et utleieforhold med deg, eller inngåelse av kjøps-/salgskontrakt. Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre avtaleforpliktelser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art. 6(b)

Disse personopplysningene innhentes og lagres

Vi innhenter personopplysninger i forbindelse med din aktivitet på våre nettsider oie.e.no via våre kontakt-/søknadsskjema eller direkte henvendelser til oss via epost/tlf.eller brev. Dette kan være:

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Personnummer (søknadsskjema)
 • Kredittsjekk
 • Famileforhold/sivilstatus
 • Eventuelle beskjeder og andre opplysninger som du frivillig oppgir via vårt kontakt- og/eller søknadsskjema

I tillegg behandler vi adferdsdata når du orienterer deg rundt på vårt nettsted oie.no Vi registrerer hvilke sider på oie.no du besøker og hvilke andre skjemaer du utfyller og sender inn. Vi logger bruk av vår nettside oie.no. Når du beveger deg rundt på vårt nettsted registreres din IP-adresse, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden og hvilken nettleser du bruker, og hvilket nettsted du kommer fra.

Vi innhenter kun personopplysninger som vi anser som nødvendige for å gi deg som bruker den beste og mest relevante brukeropplevelsen. Vi tilstreber at personopplysningene vi innhenter og lagrer er korrekte og oppdaterte.

Hva brukes personopplysningene til?

Formålet med å behandle de personopplysninger vi mottar om deg, er å sikre at du får en god og relevant brukeropplevelse i kommunikasjon med oss slik at vi kan tilpasse henvendelsene til deg etter dine opplysninger og preferanser. Blant annet kan vi sørge for at du mottar informasjon du finner interessant og informativt på e-post. Tilpasning av budskap gjøres ved hjelp av lagring og analyse av opplysninger du selv har oppgitt til oss i kombinasjon med tidligere adferd på vår nettside oie.no. Dine personopplysninger og vår innsamlede informasjon blir benyttet for å tilpasse og sende deg informasjon om våre prosjekter som kan passe din profil. Du må selv aktivt godta at vi sender deg informasjon per e-post.

Vi innhenter adferdsopplysninger fra våre tredjepartssystemer. Disse er Google Analytic og Google Tag Manager. Du kan når som helst endre eller få dine personopplysninger endret eller fjernet fra våre databaser.

Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker dette tilbake. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes først når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. I tilfeller der vi må forholde oss til regnskapslovgivningen så vil personopplysninger lagres i henhold til lovverket.

Ønsker du at informasjonen om deg blir slettet vil dette skje i henhold til lovverket. Anonymiserte opplysninger, opplysninger som ikke kan knyttes spesifikt til deg blir beholdt for statistiske og analytiske formål.

Dine rettigheter

I henhold til norsk personlovgivning har du rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du som utgangspunkt følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.
 • Rett til korrigering – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet
 • Rett til sletting – du har rett til å kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg.
 • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen tjenesteleverandør
 • Rett til å kalle tilbake samtykket – du kan kalle tilbake et samtykket som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring.
 • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til tilsynsmyndighetene. I Norge er dette
 • Rett til informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten – hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko vil du bli

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysninger.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med vår personvernkontakt Elin Krokan. Epost ek@oie.no. Vi vil svar på din henvendelse så fort som mulig, senest innen 30 dager.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av informasjonskapsler(cookies) når du besøker våre nettsider. Informasjonskapsel, også kalt cookies, er en tekstfil som lastes ned og lagres på enheten din når nettsiden åpnes.

Informasjonskapselen brukes for eksempel til å registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Den benyttes også for brukerstatistikk, for å tilpasse nettsiden for hver enkelt bruker samt å huske besøkendes brukerpreferanser.

Tredjeparter og databehandlere

Vi benytter tredjeparter og databehandlere for håndtering, overflytting og lagring av informasjon på vegne av oss. Databehandlere og tredjeparter kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er regulert i avtalen med oss.   Databehandler er ansvarlig for sikker lagring av dine personopplysninger, og vi benytter oss eksklusivt av tredjeparter som er forenlige med personvernloven.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS området.

Sikkerhet

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. For eksempel en lovhjemmel som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte og tredjeparter som har tjenstlig behov for slik tilgang.

Kontaktinformasjon

ØIE Utbygging AS

Jernbanegata 8

2004 Lillestrøm

Tlf. 91 74 72 62

post@oie.no

Personvernkontakt: Elin Krokan, epost; ek@oie.no

Kontaktinformasjon

www.oie.no kan inneholde lenker til andre nettsider, applikasjoner og plattformer utenfor vår kontroll. Vi tar ikke ansvar for personvernet på disse nettstedene.

Oppdatert: 30.12.2022

Scroll to Top